Kernwapens zijn de meest gevaarlijke wapens op aarde. Men kan een hele stad te vernietigen, met miljoenen doden als gevolg. Daarbij wordt de natuurlijke omgeving van een getroffen gebied in gevaar gebracht door de straling

De gevaren van dergelijke wapens vloeien voort uit hun bestaan. Hoewel kernwapens slechts twee keer gebruikt zijn in de oorlogvoering (in de bombardementen op Hiroshima en Nagasaki in 1945). Tot op heden zijn er ongeveer 2000 kernproeven uitgevoerd.

De beste bescherming tegen kernwapens

Ontwapening is de beste bescherming tegen deze gevaren, maar het bereiken van dit doel is een enorm moeilijke uitdaging. Regionale kernwapenvrije Free Zones (kernwapenvrije zone) zijn opgericht om wereldwijde nucleaire non-proliferatie en ontwapening normen te versterken en te consolideren voor internationale vrede en veiligheid.

Anti-Kernwapen Commissie

De Verenigde Naties hebben geprobeerd om dergelijke wapens te elimineren sinds haar oprichting. De eerste resolutie van de Algemene Vergadering van de VN in 1946 heeft een commissie opgericht om problemen met betrekking tot het opwekken van kernenergie aan te pakken. De commissie ziet erop toe dat atoomenergie uitsluitend voor vreedzame doelstellingen wordt gebruikt. In de resolutie wordt ook besloten dat de Commissie voorstellen zou moeten maken “de afschaffing van nationale bewapening van atoomwapens en van alle andere belangrijke wapens aan te passen aan massavernietigingswapens.”

Doelstellingen Anti-Kernwapen Commissie

Een aantal multilaterale verdragen zijn inmiddels opgericht met als doel het voorkomen van de verspreiding van kernwapens en het testen daarvan. Tegelijkertijd moet de nucleaire ontwapening bevorderd worden. Deze omvatten het non-proliferatieverdrag (NPV), het Verdrag tot verbod van proefnemingen met kernwapens in de atmosfeer, in de ruimte en onder water, ook bekend als de Partial Test Ban Treaty (PTBT), en de Comprehensive Nucleaire- Test-Ban Treaty (CTBT), dat in 1996 werd ondertekend, maar nog niet in werking is getreden.

Een aantal bilaterale en multilaterale verdragen en afspraken proberen te verminderen of te elimineren bepaalde categorieƫn van kernwapens, om de verspreiding van deze wapens en hun overbrengingsmiddelen tegen te gaan. Deze variƫren van enkele verdragen tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Russische Federatie, alsmede diverse andere initiatieven, om de Nuclear Suppliers Group, de Missile Technology Control Regime, de Haagse Gedragscode tegen de verspreiding van ballistische raketten en het Wassenaar Arrangement.